Regenereraren CoBaT, världsledande, för blybatterier är tillverkat av Cobatec. Cobatec tillverkar avsulfaterings- eller underhållsladdare för blybatterier. 

Produkterna säljs i Afrika, Asien, Europa, Mellan Östern och Amerika. Produkterna marknadsförs under varumärket CoBaT eller BRT. 

Cobatec har nyligen introducerat den femte generationen på marknaden. Äldre generationer kan lätt anpassas till den senaste generationen. 

Cobatec regenererar blybatterier såsom traktionsbatterier, stationära batterier och startbatterier. 

Några exempel på olika batterier som kan regenereras är batterier för eltruckar, bilar, lastbilar, bussar samt batterier för backup-system i sjukhus, el-centraler och telekommunikation.

 

Affärsidé 

Affärsidén för Cobatec är att på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt minska livslängdskostnaden för blybatterier. 

- Förbättra och förlänga batteriernas livslängd genom kristallinisk avsulfatering. 

- Tar ansvar för batteriernas skötsel och underhåll. Väl underhållna batterier minskar risken av oväntade driftstopp på fordon dessutom minskar underhållskostnaderna genom minde belastning på fordonskomponenterna. 

- Utföra genomgångar av batterier för att fastställa status m.m. 

- Sätta upp och dimensionera regenereringscentra 

Batteriindustrin har en väl fungerande återvinningsrutin. Processen för att återvinna batterierna är extremt giftigt.  Om alla bly batterier skulle fungera ett år längre skulle miljöbelastningen minska betydligt. Förlängning av livslängden för blybatterier genom avsulfatering är en ekonomiskt gynnsam investering och därigenom minskar anriktningav bly som är giftig för människan dessutom minskar den miljömässiga belastningen av den giftiga återvinnigen. 

 

Utveckling 

Cobatec investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att utveckla regenereraren och inte minst utveckla hela processen för regenerering. Teknologin för regenerering utvecklas kontinuerligt och genom att köpa en regenererare från Cobatec är kunden säker på att erhålla den senaste teknologin för regenerering av blybatterier. Skillnaden mellan ett gammalt blybatteri och samma batteri regenererat illustereras nedan.

 

Gammalt batteri                                                                                      Regenererat batteri

 

 Gammalt batteri1         

 

 Erbjudande från Cobatec 

Cobatec erbjuder ett lönsamt affärskoncept inom det största batterisegmentet nämligen blybatterier. Regenereraren är anpassningsbar till de specifika behoven för varje kund. Erbjudande inkluderar, om nödvändigt en utökat utbildning som behandlar både batteri kunskap och regenerering. Regenereraren har möjligheter att skicka data om regenereringsprocessen till våra distributörer eller till Cobatec. Uppdatering av ny mjukvara kan ske på samma sätt som man lägger upp en ny applikation i mobilen eller datorn. 

Nedan finns några samarbetspartner

    

Monélimar, France                                   Montélimar, France                                  Guadalajara, Mexico                     

Länk till Jungheinrich i Franrike som har regenererat 1 000 truckbatterier

http://www.jungheinrich.fr/entreprise/newsletters/newsletterjuin2013/regenerationdebatteries/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=article+r%E9g%E9n%E9ration+de+batteries

 

 

 

flera maskiner

tremaskiner2